Language Switcher

Logotext

Pedersöre öppna fibernät

I augusti 2007 tillsatte kommunstyrelsen i Pedersöre en arbetsgrupp med uppgift att utreda hur behovet av snabba IT-förbindelser i kommunen kunde uppfyllas. Det ursprungliga initiativet kom från Österbottens Förbund som i en särskild strategiplan konstaterat att snabba fibernät är av central betydelse för landskapets konkurrenskraft och invånarnas trivsel.

Arbetsgruppen arbetade med uppdraget i över ett års tid. I utredningsarbetet hördes representanter för teleoperatörer samt olika sakkunniga inom telekombranschen. Österbottens Förbund spelade en viktig roll i utredningen i enlighet med landskapets strategiplan.

Kommunens arbetsgrupp fastslog redan i ett tidigt skede att det är av central betydelse att ett snabbt fibernät förverkligas i Pedersöre snarast möjligt. En annan central princip är att fibernätet skall vara jämlikt och nå alla delar i kommunen Anslutningarna skall erbjudas till ett enhetligt pris. Andra viktiga prioriteringar är att nätet skall vara öppet och konkurrensneutralt så att olika aktörer skall ha möjlighet att erbjuda tjänster i nätet.

Utredningen visade att en förutsättning för att fibernätet skall kunna förverkligas på önskat sätt är konkreta åtgärder från kommunen och dess medborgare. Den visade också att det inte fanns möjligheter att förverkliga nätet i samarbete med befintliga aktörer om nätet skall uppfylla kommunens villkor.

I oktober 2008 föreslog arbetsgruppen slutligt att ett andelslag bildas för att trygga byggande av fibernätet i Pedersöre. Också alternativen med ett aktiebolag och kommunal affärsverk hade övervägts men ett andelslag ansågs passa bäst för invånarnas behov.

Nätet har för tillfället ca 700 - 800 abonnenter.